Sněmovní tisk 62
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 13. 12. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 117).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 73, usnesení č. 117).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 2. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 229, dokument 229/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 2014 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 229/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 437).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 3. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2014.

Zákon vyhlášen 7. 4. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 23 pod číslem 59/2014 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament ČR

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, horní komora, organizace voleb, parlamentní volby, rozdělení na volební kraje, volby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)