Stenografický zápis 23. schůze, 9. prosince 2014


(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Radek Vondráček
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Adam Rykala


136. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 311 ve výborech Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Volný


132. Kauza Denise a Daniela Michalákových v Norsku

Poslankyně Jitka Chalánková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková
Poslanec Milan Šarapatka
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec František Vácha
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Jana Černochová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Předseda PSP Jan Hamáček
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Radka Maxová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Černochová


133. Informace předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády o fungování státních organizací České dráhy a Správa železniční dopravní cesty v době ledové kalamity.

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Jan Birke
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Leo Luzar
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec David Kasal
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Jan Birke
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Martin Kolovratník
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/4/ - vrácený Senátem

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Senátor Josef Táborský


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 143/4/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Markéta Wernerová
Ministryně spravedlnosti ČR Helena Válková


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 209/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Senátor Petr Šilar
Předseda PSP Jan Hamáček


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu /sněmovní tisk 216/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Senátorka Veronika Vrecionová


6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Senátorka Veronika Vrecionová
Poslanec Jan Volný


32. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Jiří Zemánek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Bronislav Schwarz


48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Zeman
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jana Pastuchová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová


49. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 221/ - prvé čtení

Senátor Petr Gawlas
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec František Laudát
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Jaroslav Foldyna
Senátor Petr Gawlas
Poslanec Bronislav Schwarz


50. Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ - prvé čtení

Senátor František Bublan
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 20.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP