Sněmovní tisk 462
Návrh zákona o těžbě nerostných zdrojů z mořského dna

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 12. 1999.
Zástupce navrhovatele: Grégr Miroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 462/0 dne 17. 12. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2000 (usnesení č. 211). Určil zpravodaje: Ing. Martin Starec a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 783).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 4. 2000 na 24. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 462/2, který byl rozeslán 6. 4. 2000 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 4. 2000 na 24. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 955).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 237, dokument 237/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 11. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Mirek Topolánek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 5. 2000 a přijal usnesení č. 296, které bylo rozdáno jako tisk 237/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2000.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2000.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2000.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2000 ve Sbírce zákonů v částce 49 pod číslem 158/2000 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bohatství nerostné

Deskriptory EUROVOCu: podmořské nerostné zdroje, průzkum nerostných surovin, specializovaná instituce OSN, využití mořského dnaISP (příhlásit)