Usnesení PS č. 783

k vládnímu návrhu zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 462/ - prvé čtení (28. ledna 2000)
ISP (příhlásit)