Sněmovní tisk 418
Novela z. o jednacím řádu PS

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Lubomír Zaorálek, Václav Exner, Vojtěch Filip, Michal Hašek, Jan Kasal, Jitka Kupčová, Ivan Langer, Hana Kordová Marvanová, Miroslava Němcová, Jan Vidím) předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Zaorálek Lubomír a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 31. 7. 2003.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 7. 2003. Vláda zaslala stanovisko 13. 8. 2003. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2003 jako tisk 418/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 12. 2003 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 790).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 418/6, který byl rozeslán 25. 2. 2004 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 475, usnesení č. 942).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 418/7, který byl rozeslán 31. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 437, usnesení č. 1069).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 4. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 340, dokument 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 4. 2004 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jiří Stodůlka) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (Ing. Jiří Stodůlka).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 30. 4. 2004 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 340/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 5. 2004 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 13. 5. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.
  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 17. 5. 2004 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 25. 5. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 6. 2004.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2004.

Zákon vyhlášen 15. 6. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 118 pod číslem 359/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Evropský parlament, Řád jednací

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Obrana a bezpečnost, Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, hlasování parlamentu, jednací řád parlamentu, parlamentní interpelace, parlamentní proces

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)