Sněmovní tisk 207
Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 4. 1999.
Zástupce navrhovatele: Rychetský Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 29. 4. 1999.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 4. 1999 (usnesení č. 118). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 1999 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 324).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 12. 1999 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/3, který byl rozeslán 8. 12. 1999 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 1999 na 19. schůzi. Návrh zákona vrácen do obecné rozpravy 2. čtení (hlasování č. 347, usnesení č. 677).


 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 1. 2000 na 21. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/5, který byl rozeslán 24. 1. 2000 v 8:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 1. 2000 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 228, usnesení č. 756).

 • Senát

  • PS

   Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 173, dokument 173/0.

  • O

   Organizační výbor dne 19. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JuDr. Dagmar Lastovecká) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Ing. Václav Fischer).

  • V
   • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 16. 2. 2000 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 173/2 (pozměňovací návrhy).
   • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 23. 2. 2000 a přijal usnesení č. 158, které bylo rozdáno jako tisk 173/1 (schvaluje).

  Poslanecká sněmovna

  • PS

   Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 3. 2000 poslancům jako tisk 207/6.
   Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 3. 2000 poslancům jako tisk 207/7.
   O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2000 na 24. schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 31).  Hesla věcného rejstříku: Soutěž hospodářská

  Deskriptory EUROVOCu: dohoda o cenách, dominantní postavení, kartel, kontrola restriktivních praktik, omezování soutěže, soutěžní politika, soutěžní právo, volná soutěž  ISP (příhlásit)