Sněmovní tisk 16
Návrh zákona o svobodném přístupu k informacím

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  Skupina senátorů (Michael Žantovský, Petr Pithart, Vladimír Zeman, Zdeněk Babka a Josef Jařab) předložila Senátu návrh zákona . Návrh zákona rozeslán dne 18. 3. 2003 senátorům jako tisk 1998/5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 2. 2005 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Pavel Rychetský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Vladimír Kulhánek), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Milan Špaček), Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing.  Jan Zapletal), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Doc.RNDr. Vladislav Malát, CSc.), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/3, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/1 (zamítá).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/17 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/7 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/5, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/2 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 2. 1998 a přijal usnesení č. 1998/1, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/4 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 3. 1998 a přijal usnesení č. 1998/16, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/5 (zamítá).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 15. 4. 1998 a přijal usnesení č. 1998/34, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/6 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/45, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/7 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 6. 1998 a přijal usnesení č. 1998/55, které bylo rozdáno jako tisk 1998/5/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh zařazen na 1998/3. schůzi Senátu.
  Senát projednání návrhu dne 22. 4. 1998 odročil (usnesení č. 1998/50).

  Návrh projednán dne 18. 6. 1998 na 1998/4. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 1998/108).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 7. 1998.
Zástupce navrhovatele: Žantovský Michael.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 16/0 dne 3. 8. 1998.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 7. 1998. Vláda zaslala stanovisko 27. 8. 1998. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 8. 1998 jako tisk 16/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 10, dokument 10/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Petr Smutný), Výbor pro evropskou integraci (Ing. Vlastimil Šubrt), Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu (Mgr. Václav Jehlička).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 10/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 10/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 10/3 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 2. 1999 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 10/4 (doprovodné usnesení).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 10/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 25, které bylo rozdáno jako tisk 10/6 (schvaluje).
  • Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu projednal návrh dne 3. 3. 1999 a přijal usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako tisk 10/7 (pozměňovací návrhy).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 16/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 3. 1999 poslancům jako tisk 16/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 5. 1999 na 13. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 28, usnesení č. 251).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 5. 1999.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 5. 1999.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 1999.

Zákon vyhlášen 8. 6. 1999 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 106/1999 Sb.Hesla věcného rejstříku: Informovannost

Deskriptory EUROVOCu: informace, informační politika, ochrana údajů, osobní údaje, právo na informace, uživatel informací, veřejná správa, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)