Sněmovní tisk 108
Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 1. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 108/0 dne 23. 1. 2014.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 152).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 2. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 108/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 4. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 108/2, který byl rozeslán 30. 4. 2014 v 15:22.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 159, usnesení č. 263).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 5. 2014.
  Zákon Senátem schválen 18. 6. 2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 22. 7. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 135/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
685Roman Kubíček06146-07309.doc (29 KB) / PDF (438 KB, 3 strany) 29. 4. 2014 v 13:43:02


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva, Evropská unie, Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, bankovní politika, bankovní právo, dohled nad trhem, družstevní banka, spořitelna, úvěrová politika, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)