Stenografický zápis 8. schůze, 30. dubna 2014


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Adámek
Poslanec Roman Sklenák


41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec René Číp


46. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Pavel Holík


76. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2012 /sněmovní tisk 129/

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo


77. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2013 /sněmovní tisk 159/

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Karel Šidlo


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Rostislav Vyzula


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Roman Kubíček


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Radim Fiala


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Igor Jakubčík
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaroslav Zavadil


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Martin Novotný
Místopředseda PSP Jan Bartošek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Stanislav Pfléger


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu /sněmovní tisk 179/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jiří Dolejš


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Pavel Čihák
Poslankyně Jana Černochová
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr dopravy ČR Antonín Prachař


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Pavlína Nytrová
Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec František Laudát
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec František Laudát


23. Návrh poslanců Petra Adama, Tomia Okamury, Radima Fialy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení

Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 12.20 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 12.26 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec František Laudát
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jaroslav Klaška
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


45. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Marcel Chládek
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec František Laudát


18. Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Adámek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec František Adámek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec František Adámek
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec František Adámek
Poslanec Martin Komárek
Poslanec Jan Klán
Poslanec Jiří Koubek
Poslanec Marek Benda
Primátor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání bylo přerušeno v 16.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Stanislav Berkovec
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec František Adámek
Poslanec Jan Klán


24. Návrh poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava Zavadila a dalších na vydání ústavního zákona o funkčním období zastupitelstva hlavního města Prahy zvoleného ve volbách v roce 2014 /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení

Poslanec František Adámek
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Laudát
Poslanec František Adámek
Poslanec Marek Benda
Poslanec František Adámek
Poslanec Štěpán Stupčuk
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 17.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP