Sněmovní tisk 852
Prot. mezi ČR a Nizozemským král. o zamezení dvojího zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 11. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 852/0 dne 19. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 11. 2012 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. David Vodrážka a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1395).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 852/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1482).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 11. 2012 jako senátní tisk 448/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 12. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 448/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 448/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 133).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 19. 8. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 34 pod číslem 58/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, NizozemskoISP (příhlásit)