Usnesení PS č. 1482

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení (7. února 2013)

Související sněmovní tisky

852 Prot. mezi ČR a Nizozemským král. o zamezení dvojího zdanění
ISP (příhlásit)