Stenografický zápis 49. schůze, 6. prosince 2012


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


154. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


91. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, a Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsaná v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991 /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě /sněmovní tisk 739/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


93. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu ze dne 10. listopadu 2010 číslo 66-2 o reformě Výkonné rady /sněmovní tisk 746/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o spolupráci v oblasti ochrany svědků, podepsaná dne 24. května 2012 na Štiříně /sněmovní tisk 753/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Gabriela Pecková


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Černou Horou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 22. června 2012 v Podgorici /sněmovní tisk 754/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Květa Matušovská


96. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě a Doplňková dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně, Islandem na straně druhé a Norským královstvím na straně třetí o provádění Dohody mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, Islandem na straně třetí a Norským královstvím na straně čtvrté o letecké dopravě /sněmovní tisk 762/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček


97. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010 /sněmovní tisk 769/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Hamáček


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Budapešti dne 13. června 2012 /sněmovní tisk 773/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslankyně Kristýna Kočí


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě, které byly podepsány v Panamě dne 4. července 2012 /sněmovní tisk 794/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Hamáček
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Jan Hamáček


100. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 831/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Renáta Witoszová


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou /sněmovní tisk 850/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 /sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.40 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


155. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Jana Drastichová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Jana Drastichová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslankyně Marta Semelová
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec František Novosad
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP