Stenografický zápis 51. schůze, 7. února 2013


Zahájení
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladimír Koníček


173. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000 /sněmovní tisk 898/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Florián


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti /sněmovní tisk 901-E/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Dana Váhalová


148. Zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie na území České republiky v roce 2011, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2011 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2012 /sněmovní tisk 745/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Ivana Řápková


109. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995 /sněmovní tisk 831/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Kateřina Konečná


39. Návrh poslanců Jana Husáka, Zdeňka Bezecného, Ludmily Bubeníkové, Jaroslava Ečka, Petra Gazdíka, Martina Gregory, Michala Janka, Luďka Jeništy, Jany Kaslové, Heleny Langšádlové, Františka Laudáta, Jiřího Olivy a Renáty Witoszové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Husák


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012 /sněmovní tisk 815/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Miloslava Vostrá


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu /sněmovní tisk 819/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Bauer


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou /sněmovní tisk 850/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec David Vodrážka


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 15. října 2012 /sněmovní tisk 852/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách, která byla podepsána v Praze dne 1. listopadu 2012 /sněmovní tisk 869/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Holík


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, podepsaná dne 26. června 2012 v Bruselu /sněmovní tisk 870/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Robin Böhnisch


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé /sněmovní tisk 871/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Vodrážka


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /sněmovní tisk 877/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Kubata


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, která byla podepsána v Kapském městě v Jihoafrické republice dne 26. října 2012 /sněmovní tisk 878/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik


40. Návrh poslanců Borise Šťastného, Stanislava Polčáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 757/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jan Klán
Poslanec Václav Neubauer
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Václav Klučka
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Hulinský
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Klán
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil


174. Ústní interpelace

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jaroslav Vandas
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Hulinský
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Václav Klučka
Poslankyně Ivana Levá
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Ivana Levá
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec David Kádner
Poslanec Václav Neubauer
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Václav Neubauer
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Vít Bárta
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák
Poslanec Josef Novotný st.
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Josef Novotný st.
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec František Novosad
Poslanec Václav Klučka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Václav Klučka
Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministryně kultury ČR Alena Hanáková
Poslanec Jiří Petrů
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Antonín Seďa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Antonín Seďa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslanec Ladislav Šincl
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Neubauer
Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslankyně Dana Váhalová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Dana Váhalová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Poslanec František Novosad
Ministr zemědělství ČR Petr Bendl
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Antonín Seďa
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Václav Klučka
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 17.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP