Sněmovní tisk 735
Vl.n.z. o změně zák. v oblasti pojišťov. a penzij. připojiš. - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 27. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Radim Fiala a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1311).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 735/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 26. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 735/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 186, usnesení č. 1508).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 45, dokument 45/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Lajtoch) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 2013 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 45/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 3. 2013 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 45/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 45/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 132).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 99/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojišťovnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, penzijní připojištění, pojištění, pojišťovna, rovné zacházení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)