Usnesení PS č. 1508

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie /sněmovní tisk 735/ - třetí čtení (13. února 2013)

Související sněmovní tisky

735 Vl.n.z. o změně zák. v oblasti pojišťov. a penzij. připojiš.
ISP (příhlásit)