Sněmovní tisk 793
Písemná interpelace K. Konečné na T. Chalupu ve věci postupu Odboru ochrany vod a Státního fondu životního prostředí

Dokument

Autor: Ing. Kateřina Konečná

Úplný název: Písemná interpelace poslankyně Kateřiny Konečné na ministra životního prostředí Tomáše Chalupu ve věci postupu Odboru ochrany vod a Státního fondu životního prostředí při administraci "Strategie ochrany před povodněmi"
Adresát: Mgr. Tomáš Chalupa
Podáno dne: 30. 3. 2012
Odesláno adresátovi: 2. 4. 2012
O zařazení na schůzi požádáno dne: 31. 8. 2012

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 9. 2012 jako tisk 793/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 6. 9. 2012 na 45. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 25. 10. 2012 na 47. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 8. 11. 2012 na 47. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 6. 12. 2012 na 49. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 13. 12. 2012 na 49. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 7. 2. 2013 na 51. schůzi
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: environmentální politika, povodeň, sledování životního prostředí, veřejná zakázkaISP (příhlásit)