Stenografický zápis 47. schůze, 8. listopadu 2012


Zahájení
(0:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


8. Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/4/ - zamítnutý Senátem

Poslankyně Miroslava Strnadlová
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jeroným Tejc
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vít Bárta
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Hulinský
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 0.33 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jaroslav Plachý


129. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Hana Orgoníková
Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.03 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vladimír Koníček


119. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2011 (ve srovnání s rokem 2010) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 za rok 2011 /sněmovní tisk 723/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Marie Nedvědová


121. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 795/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Jan Vidím


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. .../2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles 2020) na nezúčastněné členské státy /sněmovní tisk 828-E/

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Bauer


95. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu /sněmovní tisk 645/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Robin Böhnisch


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání (Štrasburk, 10. listopadu 2010) /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Lenka Andrýsová


131. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Mezinárodní úmluva o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy z roku 2001 (úmluva BUNKERS) /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Hamáček


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci (Mérida, 11. prosince 2003) /sněmovní tisk 787/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Pavel Holík


98. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. května 1997) /sněmovní tisk 788/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Lenka Andrýsová


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996) /sněmovní tisk 789/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Jiří Oliva


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995, který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012 /sněmovní tisk 815/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jaroslav Foldyna


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu /sněmovní tisk 819/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Drastichová
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


130. Ústní interpelace

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Votava
Poslanec František Novosad
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ivan Ohlídal
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Květa Matušovská
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec František Novosad
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslanec Antonín Seďa
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Ivana Řápková
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Ivana Řápková
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Holík
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Václav Votava
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Petr Hulinský
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Antonín Seďa
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Antonín Seďa
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jiří Petrů
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP