Stenografický zápis 47. schůze, 9. listopadu 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání bylo přerušeno v 9.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Pavol Lukša
Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa
Poslanec Jan Husák
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal


67. Návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 740/ - prvé čtení

Poslanec Jan Farský
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Jaroslav Krupka


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 781/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Václav Votava
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Gabriela Pecková
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Vysloužil
Poslankyně Dana Váhalová
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Michal Babák


111. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Daniel Korte
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Radek John
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radek John
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Vidím


135. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Poslanec Jan Vidím


137. Návrh na volbu vedoucího Stále delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 13.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.50 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


142. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím


137. Návrh na volbu vedoucího Stále delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie

Poslanec Jan Vidím


135. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


142. Návrh poslanců Pavola Lukši, Jiřího Papeže, Ladislava Skopala a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec František Dědič
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Schůze skončila ve 13.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP