Sněmovní tisk 733
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 733/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1237).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 733/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 733/2, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 195, usnesení č. 1317).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 433, dokument 433/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako tisk 433/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 10. 2012 a přijal usnesení č. 335, které bylo rozdáno jako tisk 433/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 25. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 756).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 733/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 733/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 285, usnesení č. 1441).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 502/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3704Michal Babák03909-02772.doc (30 KB) / PDF (75 KB, 2 strany) 12. 9. 2012 v 16:09:54
3705Michal Babák03910-02773.doc (30 KB) / PDF (58 KB, 2 strany) 12. 9. 2012 v 16:13:12
3721Bohuslav Sobotka03911-02774.doc (109 KB) / PDF (129 KB, 9 stran) 13. 9. 2012 v 08:13:18
3781Adam Rykala03926-02799.doc (90 KB) / PDF (130 KB, 9 stran) 18. 9. 2012 v 08:23:36
3801Michal Babák03944-02820.doc (42 KB) / PDF (47 KB, 4 strany) 19. 9. 2012 v 10:44:27
3804Michal Babák03947-02823.doc (38 KB) / PDF (47 KB, 4 strany) 19. 9. 2012 v 10:50:09
3808Adam Rykala03951-02827.doc (80 KB) / PDF (129 KB, 9 stran) 19. 9. 2012 v 14:51:51
3811Pavel Suchánek03954-02830.doc (22 KB) / PDF (53 KB, 1 strana) 19. 9. 2012 v 15:05:41


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňové orgány, daňový poplatník, fakturace, fiskální politika, sazba DPH

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)