Sněmovní tisk 622
Novela z. o hospodaření energií - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 2. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1054).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 622/3, který byl rozeslán 13. 6. 2012 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1216).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 384, dokument 384/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Mgr. Soňa Paukrtová), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 384/2 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 7. 2012 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 384/3 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 7. 2012 a přijal usnesení č. 285, které bylo rozdáno jako tisk 384/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 702).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon nepodepsal a vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 622/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 622/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 58, usnesení č. 1269).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 9. 2012.

Zákon vyhlášen 3. 10. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 117 pod číslem 318/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2602Jan Bureš03588-02071.doc (20 KB) / PDF (57 KB, 1 strana)
03588-02072.doc (23 KB) / PDF (72 KB, 2 strany)
 6. 6. 2012 v 09:10:04
2623Jan Bureš03609-02101.doc (31 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 7. 6. 2012 v 09:52:29
2644František Sivera03630-02140.doc (58 KB) / PDF (64 KB, 4 strany) 8. 6. 2012 v 10:41:07
2681František Sivera03638-02159.doc (42 KB) / PDF (63 KB, 4 strany) 12. 6. 2012 v 10:30:59
2683Milan Urban03640-02161.doc (22 KB) / PDF (70 KB, 1 strana) 12. 6. 2012 v 12:34:44
2686Milan Urban03643-02169.doc (20 KB) / PDF (54 KB, 1 strana) 12. 6. 2012 v 13:36:49
2687Jan Bureš03644-02170.doc (19 KB) / PDF (49 KB, 1 strana) 12. 6. 2012 v 14:08:53


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Energetika, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, hospodaření se zdroji, izolace stavby, tepelná energie, tepelná izolace, úspora energie, výkonnost energetiky, využívání zdrojů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)