Stenografický zápis 40. schůze, 20. června 2012


Zahájení
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Štětina


121. Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/ - třetí čtení

Poslanec Jan Smutný


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 615/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Krupka


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - třetí čtení

Poslanec Jan Látka
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Milan Urban


82. Návrh poslanců Milady Emmerové, Dany Váhalové, Vladimíry Lesenské, Romana Sklenáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 594/ - třetí čtení

Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Cyril Zapletal
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 10.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.31 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jan Látka


80. Vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) /sněmovní tisk 580/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Koníček
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 13.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.01 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


116. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/3/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Polčák
Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Jeroným Tejc
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 15.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Michal Babák
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Babák
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Radek John
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Michal Babák


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 621/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec František Laudát
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ladislav Skopal


34. Návrh poslanců Jiřího Štětiny, Lenky Andrýsové, Jiřího Rusnoka, Borise Šťastného, Marka Šnajdra, Jiřího Skalického, Aleše Roztočila, Pavla Holíka, Jaroslava Krákory, Soni Markové a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Igor Svoják
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Skalický


91. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Jaroslav Škárka
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jaroslav Škárka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Tluchoř


92. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Tluchoř


93. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


94. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Petr Tluchoř


95. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Petr Tluchoř


96. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


97. Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Petr Tluchoř
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 17.15 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.51 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


49. Návrh poslanců Anny Putnové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Ivan Ohlídal


57. Vládní návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů a o změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Petr Tluchoř


92. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


97. Návrh na volbu kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Poslanec Petr Tluchoř


96. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


95. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


93. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


94. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 18.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP