Sněmovní tisk 798
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

RSDr. Miroslav Opálka předložil sněmovně návrh zákona 9. 4. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 798/0 dne 10. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 5. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 798/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 5. 2009 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1395).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 798/2, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 10:40.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: důchodový plán, pojistné, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti798/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění798/2
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění798/2


ISP (příhlásit)