Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Zabezpečení sociální

Celkem nalezeno 22 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 36/0 Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 585/2006 Sb.
 106/0 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí Poslanecký návrh zákona Schváleno, 176/2007 Sb.
 132/0 Návrh z. o náhradním výživném Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 153/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 152/2007 Sb.
 166/0 N.z. o zavedení max. vyměřov. základu pro placení pojistného Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 172/0 Novela z. o státní sociální podpoře - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 213/2007 Sb.
 189/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 153/2007 Sb.
 190/0 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 218/2007 Sb.
 198/0 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2006Zpráva a jinéSchválena
 325/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 259/2008 Sb.
 435/0 Novela z. o důchodovém pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 306/2008 Sb.
 436/0 Novela z. o nemocenském pojištěníVládní návrh zákonaSchváleno, 305/2008 Sb.
 533/0 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 479/2008 Sb.
 659/0 Novela z. o sociálních službáchVládní návrh zákonaSchváleno, 206/2009 Sb.
 743/0 Návrh zákona o podpoře hospodářského růstu a soc.stability - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 326/2009 Sb.
 769/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečeníVládní návrh zákonaSchváleno, 221/2009 Sb.
 798/0 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení Poslanecký návrh zákona 3. čtení
 827/0 Novela z. o úrazovém pojištění zaměstnanců - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 282/2009 Sb.
 848/0 Novela z. o nemocenském pojištění - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 302/2009 Sb.
 849/0 Novela z. o výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava

1 2ISP (příhlásit)