Sněmovní tisk 716
Vl. n. z. o volném pohybu služeb - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 1. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 716/0 dne 23. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Určil zpravodaje: Zdeněk Prosek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1006).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 716/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 716/2 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 4. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 716/3, který byl rozeslán 30. 4. 2009 v 9:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 1210).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 85, dokument 85/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Václav Koukal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 147, které bylo rozdáno jako tisk 85/1 (schvaluje).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 132, které bylo rozdáno jako tisk 85/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 203).
  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 204).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 7. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2009.

Zákon vyhlášen 20. 7. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 223/2009 Sb.Související tisk: 715 (Vl. n. z. o volném pohybu služeb).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Obchod a služby

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Kultura, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: politika zaměstnanosti EU, poskytování služeb, průmysl služeb, svoboda obchodu, svoboda poskytovat služby

Navržené změny předpisů (36)ISP (příhlásit)