Stenografický zápis 56. schůze, 13. května 2009


(Jednání zahájeno v 9.07 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec David Rath


197. Návrh poslanců Petra Tluchoře, Bohuslava Sobotky a Přemysla Rabase na vydání ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 796/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Husák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.13 hod.)
(Jednání pokračovalo v 10.46 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Kasal


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení

Poslanec Radim Fiala
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Petr Braný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Václav Exner
Poslanec Radim Fiala


136. Návrh poslanců Petra Rafaje, Josefa Smýkala, Miloslava Vlčka, Alexandra Černého, Milana Urbana, Petra Wolfa, Ladislava Mlčáka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, ve znění zákona č. 177/2003 Sb. /sněmovní tisk 454/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Dolejš


132. Vládní návrh zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 715/ - třetí čtení

Poslanec Václav Mencl
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Zdeněk Prosek


133. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 716/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Prosek


148. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - třetí čtení

Poslanec František Bublan
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Jiří Čepelka
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Jiří Čepelka


140. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Ivana Levá
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Petr Pleva
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Zbyněk Novotný


152. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Husák
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání bylo přerušeno ve 13.10 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


152. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání bylo přerušeno v 15.38 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Ladislav Šustr
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


129. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Říman
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 659/ - třetí čtení

Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslankyně Vladimíra Lesenská
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Karel Šplíchal
Poslankyně Alena Páralová


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 560/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová
Poslanec Jeroným Tejc
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová
Poslanec Jeroným Tejc


141. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Eva Dundáčková


127. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 498/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Hana Šedivá
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


Přihlásit/registrovat se do ISP