Stenografický zápis 48. schůze, 6. února 2009


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 481/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Gabriela Kalábková


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Libor Ježek


6. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Břetislav Petr


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. /sněmovní tisk 604/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Lhota


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 658/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Šimonovský


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec František Bublan
Poslankyně Kateřina Jacques


52. Vládní návrh zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 715/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Prosek


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb /sněmovní tisk 716/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Zdeněk Prosek


94. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Petr Wolf


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic /sněmovní tisk 609/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Rudolf Kufa


118. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Pavel Hrnčíř


56. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Pavla Kováčika, Vojtěcha Filipa, Václava Exnera, Zuzky Bebarové-Rujbrové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Lisabonské smlouvě pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 477/ - prvé čtení

Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Polanský
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Zdeňka Horníková


22. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Poslanec Milan Urban
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Michal Doktor


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 599/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Břetislav Petr
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec František Sivera
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 605/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo ve 14.41 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP