Sněmovní tisk 433
Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 433/0 dne 27. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 2. 2008 (usnesení č. 224). Určil zpravodaje: RNDr. Pavel Vanoušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 720).

 • V
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 21. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 433/1 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 433/2 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 433/3 (návrh doplňujícího usnesení).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 433/4, který byl rozeslán 18. 6. 2008 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 249, usnesení č. 854).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 7. 2008.
  Zákon Senátem schválen 18. 7. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 21. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 315/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, politika životního prostředí EU, průmyslové znečišťování, skleníkový plyn, směrnice (EU), snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
695/2004novelizujeZákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů433/0


ISP (příhlásit)