Stenografický zápis 34. schůze, 25. června 2008


(Schůze pokračovala 12.16 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 520/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Vlastimil Aubrecht


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 511/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Kováčik


18. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 487/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Smýkal
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 512/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Karel Šplíchal


20. Vládní návrh zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 445/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena ve 13.04 hodin.)
(Schůze pokračovala ve 14.36 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentů /sněmovní tisk 446/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Krupka
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Jaroslav Krupka
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 488/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Mencl


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 435/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jiří Dolejš


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 436/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Jiří Petrů
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Petrů


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 442/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Milan Šimonovský
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 16.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.05 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec David Šeich
Místopředseda PSP Jan Kasal


26. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 441/ - třetí čtení

Poslanec Petr Pleva


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 444/ - třetí čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Aleš Rádl


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 427/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Oldřich Vojíř


31. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) /sněmovní tisk 393/ - třetí čtení

Poslanec Jozef Kochan
Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jozef Kochan


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 415/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Miroslav Krajíček


33. Vládní návrh zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 439/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Radim Chytka
Poslanec František Bublan
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Klas
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Petr Krill
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec František Bublan
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Místopředseda PSP Jan Kasal
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání pokračovalo v 19.35 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky /sněmovní tisk 440/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Boháč
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Josef Vondruška
Poslanec Marek Benda
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Pavel Kováčik
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání pokračovalo ve 20.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Michael Hrbata
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Václav Šlajs
Předseda PSP Miloslav Vlček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Předseda PSP Miloslav Vlček
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Jan Špika
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Václav Šlajs
Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Daniel Reisiegel
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Václav Šlajs
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Miloš Melčák
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 21.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Prosek
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení

Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Josef Vondruška
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony /sněmovní tisk 471/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


38. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 475/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslankyně Alena Páralová


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení

Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Pavel Vanoušek
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Věra Jakubková
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila ve 22.13 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP