Usnesení PS č. 854, část č. 1/2

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. /sněmovní tisk 433/ - třetí čtení – doprovodné usnesení (25. června 2008)

Přílohy dokumentu

U0854-A.doc
U0854.doc

Související sněmovní tisky

433 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů
ISP (příhlásit)