Sněmovní tisk 800
Vl. n. z. o České národní bance - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 17. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1398).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 800/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 74, usnesení č. 1610).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/2, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 11:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 1641).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 264, dokument 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (JUDr. Jiřina Rippelová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 470).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1686).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 3. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 800/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 800/6.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: centrální banka, činnost orgánů, Evropská centrální banka, měnová politika

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)