Stenografický zápis 75. schůze, 17. března 2010


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Váňa
Poslankyně Jana Rybínová
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Jiří Papež
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Ludvík Hovorka


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - třetí čtení

Poslanec Martin Bursík
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Oldřich Vojíř


145. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 696/ - třetí čtení

Poslanec Michael Hrbata


147. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 857/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1020/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Lhota


157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Karel Šidlo
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Husák
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Husák


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jan Klas
Poslanec Ondřej Liška
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zemědělství vlády ČR Jakub Šebesta
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Jan Klas
Poslanec Daniel Petruška
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.14 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.40 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Daniel Petruška
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 13.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.47 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


148. Vládní návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 883/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Jan Hamáček


149. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - třetí čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Jaromír Chalupa
Poslanec Pavel Bohatec


151. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 746/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy vlády ČR Miroslava Kopicová
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Marcela Mertinová
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Marcela Mertinová


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1021/ - třetí čtení

Poslanec Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání přerušeno v 15.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.16 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Pavel Vanoušek


158. Návrh poslanců Jiřího Papeže a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 993/ - třetí čtení

Poslanec František Dědič


159. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 967/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Zgarba


285. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - třetí čtení

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec Michal Doktor


287. Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1054/ - druhé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Cyril Zapletal


215. Vládní návrh na posílení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Afghánistánu v roce 2010 /sněmovní tisk 1042/

Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták


290. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Pavla Němce, Jeronýma Tejce a Petra Braného na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 971/ - druhé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Petr Braný
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jiří Hanuš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miloš Patera
Poslanec Ludvík Hovorka


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková
Poslanec Alfréd Michalík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ludvík Hovorka


49. Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1041/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP