Sněmovní tisk 325
Novela občanského soudního řádu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (David Kafka, Kateřina Jacques, Ludvík Hovorka) předložila sněmovně návrh zákona 3. 10. 2007.
Zástupce navrhovatele: Kafka David a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 325/0 dne 5. 10. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 10. 2007. Vláda zaslala stanovisko 8. 11. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 11. 2007 jako tisk 325/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 11. 2007 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 11. 2007 na 23. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 516).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 4. 2008 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 325/4, který byl rozeslán 23. 4. 2008 v 12:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 5. 2008 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 204, usnesení č. 792).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 325/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 6. 2008 poslancům jako tisk 325/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 209, usnesení č. 828).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2008.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 7. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 259/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rodina, Rostliny, Řád občanský soudní, Soudnictví, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: práva dítěte, rodina, vyživovací povinnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)