Usnesení PS č. 792

k návrhu poslanců Davida Kafky, Kateřiny Jacques a Ludvíka Hovorky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, které souvisí s vymáháním dlužného výživného /sněmovní tisk 325/ - třetí čtení (7. května 2008)

Související sněmovní tisky

325 Novela občanského soudního řádu
ISP (příhlásit)