Usnesení PS č. 828

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 325/5/ - vrácenému Senátem (25. června 2008)

Související sněmovní tisky

325 Novela občanského soudního řádu
ISP (příhlásit)