Sněmovní tisk 242
Novela z. o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2007.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 14. 6. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 7. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 7. 2007 jako tisk 242/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Petr Červenka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 410).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/2, který byl rozeslán 17. 10. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 457).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 348/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: sdružení, účetní systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)