Sněmovní tisk 242
Novela z. o účetnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Jiří Paroubek, Zdeněk Škromach, Lubomír Zaorálek, Anna Čurdová, Antonín Seďa, Jaroslav Fiala, Miloslav Kala, Václav Votava, Robin Böhnisch, Stanislav Křeček, Petr Rafaj) předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2007.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 14. 6. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2007. Vláda zaslala stanovisko 13. 7. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 7. 2007 jako tisk 242/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Petr Červenka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 26. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 410).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 15 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/2, který byl rozeslán 17. 10. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 457).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 348/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Politika

Deskriptory EUROVOCu: sdružení, účetní systém

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)