Sněmovní tisk 224
Novela insolvenčního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 224/0 dne 25. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 334).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 224/2, který byl rozeslán 25. 9. 2007 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 9. 2007 na 21. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 93, usnesení č. 415).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 10. 2007 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 10. 2007 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 233).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 11. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 11. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 11. 2007.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 296/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Konkurs, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: dluh, konkurz, odpovědnost, solventnost, vyrovnání s věřiteli, zadluženost

Navržené změny předpisů (108)ISP (příhlásit)