Stenografický zápis 15. schůze, 5. června 2007

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.11 hodin.)

Poslanec Václav Exner
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Aleš Rádl
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michal Doktor
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Oldřich Vojíř


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 149/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Pavel Kováčik


3. Návrh poslanců Milana Bičíka, Kateřiny Konečné, Zdeňka Maršíčka, Ivany Levé, Stanislava Grospiče a Soni Markové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 114/ - druhé čtení

Poslanec Milan Bičík
Poslankyně Jana Rybínová


4. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách /sněmovní tisk 126/ - druhé čtení

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jaromír Chalupa
Poslanec David Kafka
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Václav Votava
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Soňa Marková


8. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák
Poslanec Vladimír Dlouhý


9. Návrh poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb. /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jiří Petrů


10. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Karel Sehoř


11. Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela, Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Radko Martínek


15. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) /sněmovní tisk 223/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jaroslav Krákora


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Stanislav Křeček


18. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jiří Krátký
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.12 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP