Usnesení PS č. 415

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím /sněmovní tisk 224/ - třetí čtení (27. září 2007)

Související sněmovní tisky

224 Novela insolvenčního zákona
ISP (příhlásit)