Sněmovní tisk 885
Novela z. o rozhlasovém a televizním vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 1. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.inf. a min.kultury.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 2. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 300, dokument 300/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 2. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2006 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 300/1 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 28. 3. 2006 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 300/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 3. 2006 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 410).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 885/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 4. 2006 poslancům jako tisk 885/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 168, usnesení č. 2416).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 4. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 31. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 235/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Reklama, Rozhlas, Televize

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: frekvenční pásmo, patentová licence, rozhlasové vysílání, telekomunikační politika, televize

Navržené změny předpisů (6):

CitaceZměnaPředpisOd
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi885/1
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu885/1
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů885/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích885/3
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)885/4
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů885/4


ISP (příhlásit)