Sněmovní tisk 55
Vl. n. z. o konzervaci a využ. genet. zdrojů rostlin - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2002.
Zástupce navrhovatele: Palas Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 55/0 dne 25. 9. 2002.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 9. 2002 (usnesení č. 29). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 10. 2002 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 84).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2003 usnesení doručené poslancům jako tisk 55/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 2. 2003 na 10. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 55/2, který byl rozeslán 20. 2. 2003 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2003 na 10. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 305).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 3. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 52, dokument 52/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Emil Škrabiš).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 3. 2003 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 52/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 4. 2003 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 74).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 4. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 4. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2003.

Zákon vyhlášen 23. 5. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 148/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rostliny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: botanika, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, mikroorganismus, ochrana rostlinné říše

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky55/0


ISP (příhlásit)