Sněmovní tisk 524
V.n.z. o dluhopisech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 14. 11. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2003 (usnesení č. 213). Určil zpravodaje: Ing. Vlastimil Tlustý, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 785).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 524/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 524/2, který byl rozeslán 19. 2. 2004 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 539, usnesení č. 956).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 3. 2004 návrh zákona Senátu jako tisk 298, dokument 298/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2004 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (František Kopecký) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro evropskou integraci (Miroslav Škaloud).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 3. 2004 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 298/1 (schvaluje).
  • Výbor pro evropskou integraci projednal návrh dne 31. 3. 2004 a přijal usnesení č. 201, které bylo rozdáno jako tisk 298/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 1. 4. 2004 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 374).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 23. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 190/2004 Sb.Související tisk: 525 (Nov. z. o podn. na kap. trhu, kol. invest., o dluhopisech).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, kapitálový trh, OECD, pohyb kapitálu, převoditelný cenný papír, veřejné půjčky

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)