Sněmovní tisk 444
Novela z. o Všeob. zdrav. pojišťovně České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2003.
Zástupce navrhovatele: Kubinyi Jozef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 444/0 dne 9. 9. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2003 (usnesení č. 179). Určil zpravodaje: MUDr. Vladimír Říha a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 708).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/2, který byl rozeslán 16. 2. 2004 v 16:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 498, usnesení č. 944).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 3. 2004 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 444/3, který byl rozeslán 31. 3. 2004 v 9:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 4. 2004 na 30. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 294, usnesení č. 1035).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 4. 2004.
  Návrh zákona 24. 5. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 444/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 26. 5. 2004 poslancům jako tisk 444/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 172, usnesení č. 1199).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 7. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2004.

Zákon vyhlášen 26. 7. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 438/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Politika, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: financování, podnikový rezervní fond, pojišťovna, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky444/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách444/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění444/2
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů444/2


ISP (příhlásit)