Sněmovní tisk 12
Nov. zák. o převodu majetku státu na jiné osoby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Oldřich Vojíř, Miroslav Ouzký, Josef Bíža, Miroslav Pátek, Miloš Patera, Lubomír Suk) předložila sněmovně návrh zákona 19. 7. 2002.
Zástupce navrhovatele: Vojíř Oldřich a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 12/0 dne 25. 7. 2002.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2002. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2002. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 8. 2002 jako tisk 12/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie, Fond národního majetku, Normy technické

Deskriptory EUROVOCu: důlní provoz, ekonomické nástroje životního prostředí, regionální investice, Ústecký, veřejné finance

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
171/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky12/0


ISP (příhlásit)