Sněmovní tisk 12/0
Nov. zák. o převodu majetku státu na jiné osoby
ISP (příhlásit)