Sněmovní tisk 969
Návrh zákona o registrovaném partnerství

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2005.
Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 969/0 dne 2. 5. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 5. 2005. Vláda zaslala stanovisko 26. 5. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 5. 2005 jako tisk 969/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2005 (usnesení č. 450). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 6. 2005 na 45. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1762).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 9. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 969/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/3, který byl rozeslán 9. 12. 2005 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 933, usnesení č. 2073).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 3. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 203, dokument 203/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 1. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jaroslav Kubera), Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 1. 2006 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 203/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 18. 1. 2006 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 203/3 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 19. 1. 2006 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 203/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 1. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 311).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 2. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 969/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 969/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 15. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 311, usnesení č. 2309).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 3. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 115/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: registrované partnerství, rodinné právo

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)