Sněmovní tisk 901
Novela z. o státní pomoci při obnově území

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 7. 2005 návrh zákona Senátu jako tisk 101, dokument 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2005 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Petr Fejfar) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 7. 2005 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 21. 7. 2005 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 8. 2005 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 202).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2005.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 13. 9. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 122 pod číslem 347/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojišťovnictví, Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: oblast katastrofy, pojištění, pomoc obětem neštěstí, přírodní katastrofa, státní podpora

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)