Usnesení PS č. 1783

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 901/ - třetí čtení (29. června 2005)

Související sněmovní tisky

901 Novela z. o státní pomoci při obnově území
ISP (příhlásit)