Sněmovní tisk 684
V.n.z. o zrušení civilní služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 684/0 dne 3. 6. 2004.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 6. 2004 (usnesení č. 307). Určil zpravodaje: Mgr. Radim Turek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 6. 2004 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1183).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 684/2, který byl rozeslán 21. 9. 2004 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 9. 2004 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 1279).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2004.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2004.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 11. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 11. 2004.

Zákon vyhlášen 29. 11. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 201 pod číslem 587/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Armáda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: civilní služba, derogace, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (15)ISP (příhlásit)