Sněmovní tisk 420
Novela z. o opatř. týk. se dov., vývozu a zpět.vývozu zboží

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 7. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 5. 8. 2003.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2003. Určil zpravodaje: Ing. Ivo Vykydal a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 27)

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 11. 2003 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 777).

 • V
  • Výbor pro evropskou integraci projednal navíc návrh zákona a vydal 9. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 2. 2004 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 420/3, který byl rozeslán 13. 2. 2004 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 2. 2004 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 276, usnesení č. 933).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 3. 2004.
  Návrh zákona 25. 3. 2004 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 420/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 31. 3. 2004 poslancům jako tisk 420/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13. 4. 2004 na 30. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 475, usnesení č. 1080).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 4. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 4. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 4. 2004.

Zákon vyhlášen 30. 4. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 255/2004 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod

Deskriptory EUROVOCu: dovoz, dovozní politika, duševní vlastnictví, humanitární pomoc, padělání, pomoc obětem neštěstí, vývoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)